440/2016 Sb. - Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
ikona P
Číslo předpisu 440/2016 Sb.
Částka 179
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 12. 2016
Rozeslán dne 23. 12. 2016
Platnost od 23. 12. 2016
Účinnost od 1. 1. 2017
Platnost do 31. 12. 2017
Ruší předpis 385/2015 Sb.
Provádí předpis 262/2006 Sb.
Zrušen předpisem 463/2017 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí stanoví
Sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle §157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

 1. jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
 2. osobních silničních motorových vozidel 3,90 Kč.

Stravné
Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle §163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

 1. 72 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 2. 109 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 3. 171 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle §176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

 1. 72 Kč až 86 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 2. 109 Kč až 132 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 3. 171 Kč až 205 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Průměrnou cenu pohonných hmot
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle §158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

 1. 29,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 2. 32,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 3. 28,60 Kč u motorové nafty.

§5 – Zrušovací ustanovení