637/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
ikona P
Číslo předpisu 637/2004 Sb.
Částka 216
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 1. 12. 2004
Rozeslán dne 17. 12. 2004
Platnost od 17. 12. 2004
Účinnost od 1. 1. 2005
Platnost do 29. 12. 2006
Novelizuje předpis 330/2003 Sb.
Zrušen předpisem 262/2006 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Změny v ustanoveních:

  • §1, §5 (změny),
  • Příloha č. 1 "Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v §5 odst. 1 (v Kč měsíčně)" - nové znění,
  • Příloha č. 2 "Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v §5 odst. 2 (v Kč měsíčně)" - nové znění,
  • Příloha č. 3 " Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v §5 odst. 3 (v Kč měsíčně)" - nové znění,
  • Příloha č. 4 "Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v §5 odst. 4 (v Kč měsíčně)" - nové znění,
  • Příloha č. 5 "Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů pro zaměstnance uvedené v §5 odst. 5 (v Kč měsíčně)" - nové znění,
  • Dosavadní přílohy č. 5 až 7 se označují jako přílohy č. 6 až 8.

Účinnost změn 1.1.2005.