351/2015 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
ikona P
Číslo předpisu 351/2015 Sb.
Částka 151
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 7. 12. 2015
Rozeslán dne 21. 12. 2015
Platnost od 21. 12. 2015
Účinnost od 21. 12. 2015
Provádí předpis 262/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Nařízením vlády se upravuje náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a náhrada nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady).
Náhrada za ztrátu na výdělku a náhrada nákladů na výživu pozůstalých, upravené podle tohoto nařízení, přísluší od 1. ledna 2016.