358/2019 Sb. - Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
ikona P
Číslo předpisu 358/2019 Sb.
Částka 150
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 18. 12. 2019
Rozeslán dne 31. 12. 2019
Platnost od 31. 12. 2019
Účinnost od 1. 1. 2020
Platnost do 31. 12. 2020
Ruší předpis 333/2018 Sb.
Provádí předpis 262/2006 Sb.
Zrušen předpisem 589/2020 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí stanoví změnu sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

§5 - Zrušovací ustanovení