437/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/93 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 437/2001 Sb.
Částka 164
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 21. 11. 2001
Rozeslán dne 14. 12. 2001
Platnost od 14. 12. 2001
Účinnost od 1. 1. 2002
Platnost do 30. 12. 2006
Novelizuje předpis 333/1993 Sb.
Zrušen předpisem 262/2006 Sb.