1/1992 Sb. - Zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku
ikona P
Číslo předpisu 1/1992 Sb.
Částka 1
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 10. 12. 1991
Rozeslán dne 16. 1. 1992
Platnost od 16. 1. 1992
Účinnost od 16. 1. 1992
Platnost do 29. 12. 2006
Pr. př. je v úplném znění 54/2001 Sb.
Novelizuje předpis 62/1966 Sb., 63/1968 Sb., 159/1970 Sb., 146/1989 Sb., 196/1989 Sb., 218/1990 Sb., 269/1990 Sb., 571/1990 Sb., 334/1991 Sb.
Ruší předpis 49/1956 Ú.l., 42/1967 Sb., 132/1967 Sb., 103/1968 Sb., 111/1968 Sb., 200/1968 Sb., 4/1970 Sb., 235/1988 Sb., 77/1989 Sb., REG 891801, REG 892605, REG 892904, REG 893402, REG 893403, REG 893502, 44/1990 Sb., 59/1990 Sb., 122/1990 Sb., 135/1990 Sb., 152/1990 Sb., 188/1990 Sb., 243/1990 Sb., 244/1990 Sb., 255/1990 Sb., 286/1990 Sb., 320/1990 Sb., 332/1990 Sb., 511/1990 Sb., 538/1990 Sb., 74/1991 Sb., 118/1991 Sb., 151/1991 Sb., 276/1991 Sb., 460/1991 Sb., 471/1991 Sb.
Novelizován předpisem 590/1992 Sb., 10/1993 Sb., 37/1993 Sb., 74/1994 Sb., 118/1995 Sb., 217/2000 Sb., 257/2004 Sb., 436/2004 Sb., 189/2006 Sb., 261/2007 Sb., 88/2008 Sb.
Prováděn předpisem 43/1992 Sb., 53/1992 Sb., 186/1993 Sb., 244/1993 Sb., 333/1993 Sb., 334/1993 Sb., 108/1994 Sb., 303/1995 Sb.
Zrušen předpisem 262/2006 Sb.