294/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 294/2008 Sb.
Částka 97
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 16. 7. 2008
Rozeslán dne 19. 8. 2008
Platnost od 19. 8. 2008
Účinnost od 1. 10. 2008
Novelizuje předpis 251/2005 Sb., 262/2006 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

  1. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a
  2. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

  • Změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
    Změny v ustanoveních:
    • vkládá se nový §93a "Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví" včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 23a a 23b,
    • §96, §363 (změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení
Další dohodnutá práce přesčas ve zdravotnictví podle čl. I bodu 1 může být vykonávána pouze v období ode dne účinnosti tohoto zákona do 31. prosince 2013.

Změna v §4, §5 a §7 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost změn 1.10.2008.