356/1997 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/93 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění nařízení vlády č. 308/95 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 356/1997 Sb.
Částka 116
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 10. 12. 1997
Rozeslán dne 31. 12. 1997
Platnost od 31. 12. 1997
Účinnost od 1. 1. 1998
Platnost do 28. 12. 2006
Novelizuje předpis 333/1993 Sb.
Zrušen předpisem 262/2006 Sb.