207/2017 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 10/12 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 207/2017 Sb.
Částka 75
Druh předpisu nález
Druh předpisu (podrobně) nález Ústavního soudu
Přijat dne 23. 5. 2017
Rozeslán dne 14. 7. 2017
Platnost od 14. 7. 2017
Účinnost od 29. 7. 2017
Novelizuje předpis 435/2004 Sb., 262/2006 Sb.
Anotace

Nález Ústavního soudu České republiky.
Ústavní soud rozhodl pod sp. zn. Pl. ÚS 10/12 dne 23. května 2017 v plénu složeném z předsedy soudu Pavla Rychetského a soudců a soudkyň Ludvíka Davida, Jaroslava Fenyka, Josefa Fialy, Jana Filipa, Tomáše Lichovníka (soudce zpravodaj), Jana Musila, Vladimíra Sládečka, Kateřiny Šimáčkové, Vojtěcha Šimíčka, Milady Tomkové, Davida Uhlíře a Jiřího Zemánka o návrhu skupiny 54 poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, zastoupených Mgr. Bohuslavem Sobotkou, na zrušení ustanovení §52 písm. h), §54 písm. d) ve slovech "nebo porušení jiné povinnosti zaměstnance stanovené v §301a zvlášť hrubým způsobem [§52 písm. h)]", §57, §192 odst. 5 věty druhé, §286 odst. 3 a 4 a §313 odst. 2 ve slovech "nebo z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle §301a zvlášť hrubým způsobem" zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb., a ustanovení §39 odst. 2 písm. b), včetně poznámky pod čarou č. 79), a §54 odst. 1 věty druhé ve slovech "a b)" zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 365/2011 Sb., za účasti Mgr. Anny Šabatové, Ph.D., veřejné ochránkyně práv, jako vedlejší účastníce řízení,

takto:

Návrh na zrušení ustanovení §52 písm. h), §54 písm. d) ve slovech "nebo porušení jiné povinnosti zaměstnance stanovené v §301a zvlášť hrubým způsobem [§52 písm. h)]", §57, §192 odst. 5 věty druhé, §286 odst. 3 a 4 a §313 odst. 2 ve slovech "nebo z důvodu porušení jiné povinnosti zaměstnance podle §301a zvlášť hrubým způsobem" zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb., a ustanovení §39 odst. 2 písm. b), včetně poznámky pod čarou č. 79), a ustanovení §54 odst. 1 věty druhé ve slovech "a b)" zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 365/2011 Sb., se zamítá.