263/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
ikona P
Číslo předpisu 263/2007 Sb.
Částka 86
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 4. 10. 2007
Rozeslán dne 23. 10. 2007
Platnost od 23. 10. 2007
Účinnost od 1. 11. 2007
Provádí předpis 262/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Vyhláškou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí.

Účinnost 1.11.2007.