560/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/93 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 560/2002 Sb.
Částka 194
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 2. 12. 2002
Rozeslán dne 31. 12. 2002
Platnost od 31. 12. 2002
Účinnost od 1. 1. 2003
Platnost do 30. 12. 2006
Novelizuje předpis 333/1993 Sb.
Zrušen předpisem 262/2006 Sb.