99/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 99/2017 Sb.
Částka 39
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 3. 2017
Rozeslán dne 5. 4. 2017
Platnost od 5. 4. 2017
Účinnost od 1. 1. 2018
Novelizuje předpis 582/1991 Sb., 589/1992 Sb., 155/1995 Sb., 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb., 187/2006 Sb., 262/2006 Sb.
Ruší předpis 37/2003 Sb., 337/2004 Sb., 697/2004 Sb., 50/2006 Sb., 614/2006 Sb., 79/2008 Sb., 20/2009 Sb., 375/2010 Sb., 459/2013 Sb., 52/2015 Sb., 352/2015 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Úvodní poznámka:
Tento zákon mění 8 dalších zákonů a ruší 11 nařízení vlády, a to až s účinností od 1.1.2018.
S ohledem na takto odloženou účinnost odkazujeme prozatím v podrobnostech na úplný text této novely.