252/1992 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách
ikona P
Číslo předpisu 252/1992 Sb.
Částka 53
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 22. 4. 1992
Rozeslán dne 12. 6. 1992
Platnost od 12. 6. 1992
Účinnost od 12. 6. 1992
Platnost do 29. 12. 2006
Provádí předpis 143/1992 Sb.
Novelizován předpisem 77/1994 Sb.
Zrušen předpisem 262/2006 Sb.