32/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 32/2019 Sb.
Částka 13
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 22. 1. 2019
Rozeslán dne 7. 2. 2019
Platnost od 7. 2. 2019
Účinnost od 1. 7. 2019
Novelizuje předpis 586/1992 Sb., 589/1992 Sb., 117/1995 Sb., 155/1995 Sb., 236/1995 Sb., 111/1998 Sb., 221/1999 Sb., 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb., 361/2003 Sb., 262/2006 Sb., 234/2014 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a změna některých dalších zákonů.

Změny:

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodná ustanovení

 • Změny v §35 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
 • Změna v §5 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
 • Změna v §65 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Čl. VI - Přechodné ustanovení

 • Změny v §34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu.

Čl. VIII - Přechodné ustanovení

 • Změny v §68k odst. 1 a odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.

Čl. X - Přechodná ustanovení

 • Změna v §72 odst. 7 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Čl. XII - Přechodné ustanovení

 • Změna v §47 odst. 7 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení).

Čl. XIV - Přechodné ustanovení

 • Změna v §53 odst. 7 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Čl. XVI - Přechodné ustanovení

 • Změna v §124 odst. 5 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Čl. XVIII - Přechodné ustanovení

 • Změna v §128 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

Čl. XX - Přechodné ustanovení

 • Změna v §7 odst. 1 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 • Vložení nového §70a v zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).