357/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena pohonných hmot
ikona P
Číslo předpisu 357/2007 Sb.
Částka 109
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 17. 12. 2007
Rozeslán dne 21. 12. 2007
Platnost od 21. 12. 2007
Účinnost od 1. 1. 2008
Platnost do 31. 12. 2008
Ruší předpis 577/2006 Sb.
Provádí předpis 262/2006 Sb.
Zrušen předpisem 451/2008 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena pohonných hmot takto:

§1
Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle §157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

  1. jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
  2. osobních silničních motorových vozidel 4,10 Kč.

§2
Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle §158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

  1. 30,60 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů,
  2. 30,90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
  3. 33,10 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
  4. 31,20 Kč u motorové nafty.

§3

Vyhláška č. 577/2006 Sb., kterou se pro určení výše náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu stanoví průměrná cena pohonných hmot, se zrušuje.

§4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.