80/2011 Sb. - Nález ÚS ze dne 1.3.2011 sp. zn. Pl. ÚS 55/10 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
ikona P
Číslo předpisu 80/2011 Sb.
Částka 30
Druh předpisu nález
Druh předpisu (podrobně) nález Ústavního soudu
Přijat dne 1. 3. 2011
Rozeslán dne 25. 3. 2011
Platnost od 25. 3. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Novelizuje předpis 99/1963 Sb., 582/1991 Sb., 589/1992 Sb., 117/1995 Sb., 155/1995 Sb., 236/1995 Sb., 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb., 218/2002 Sb., 435/2004 Sb., 108/2006 Sb., 111/2006 Sb., 187/2006 Sb., 262/2006 Sb., 206/2009 Sb., 362/2009 Sb., 347/2010 Sb.
Anotace

Nález Ústavního soudu České republiky.
Ústavní soud rozhodl pod sp. zn. Pl ÚS 55/10 dne 1. března 2011 v plénu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánková, Vojen Güttler, Pavel Holländer, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová (soudce zpravodaj)) a Michaela Židlická o návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, zastoupené poslancem Mgr. Bohuslavem Sobotkou, se sídlem Praha 1, Sněmovní 4, na zrušení zákona č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, za účasti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Senátu Parlamentu České republiky jako účastníků řízení

takto:

Zákon č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, se ruší uplynutím dne 31. prosince 2011.

Účinnost změn 1.1.2012.

Poznámka:
Přehled zákonů dotčených touto zrušenou novelou lze rychle vyhledat v aplikaci Registr právních předpisů v záznamu o zákonu č. 347/2010 Sb., v položce "Novelizuje:".
Dnem 1.1.2012 se text příslušných ustanovení těchto sedmnácti dalších zákonů vrací do podoby před změnami provedenými zákonem č. 347/2010 Sb.