333/1993 Sb. - Nařízení vlády o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci
ikona P
Číslo předpisu 333/1993 Sb.
Částka 84
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 1. 12. 1993
Rozeslán dne 31. 12. 1993
Platnost od 31. 12. 1993
Účinnost od 31. 12. 1993
Platnost do 31. 12. 2006
Ruší předpis 43/1992 Sb.
Provádí předpis 1/1992 Sb.
Novelizován předpisem 308/1995 Sb., 356/1997 Sb., 318/1998 Sb., 132/1999 Sb., 312/1999 Sb., 163/2000 Sb., 430/2000 Sb., 437/2001 Sb., 560/2002 Sb., 464/2003 Sb., 700/2004 Sb., 514/2005 Sb.
Zrušen předpisem 262/2006 Sb.