321/2023 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 321/2023 Sb.
Částka 151
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 10. 2023
Rozeslán dne 31. 10. 2023
Platnost od 31. 10. 2023
Účinnost od 1. 12. 2023
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem 1.1.2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2, 4 až 10, 13, 14, 19 až 27, 31, 35 a 36, která nabývají účinnosti 1.12.2023, a čl. I bodů 33, 38 až 44, čl. II bodů 2 a 3 a čl. V bodů 20, 21, 23 a 24, která nabývají účinnosti 1.7.2025.
Novelizuje předpis 582/1991 Sb., 589/1992 Sb., 155/1995 Sb., 187/2006 Sb., 262/2006 Sb.
Anotace

Změny zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

účinnost 1.12.2023 - §5, §7, §8, §16a, §81, §82, nový §82a, §83, §84a, §88, §90, §110, §112, §121 a §127,

účinnost 1.7.2025 - §88, §116, §116c a §117.

Čl. II - Přechodná ustanovení. - body 2 a 3 účinnost 1.7.2025.

Změny zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

Čl. IV - Přechodné ustanovení.

Změny zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

účinnost 1.7.2025 - §67, §67a, §106b a §106c.

Čl. VI - Přechodná ustanovení.

Změny zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Čl. VIII - Přechodná ustanovení.

Změny §203 a nové znění §203a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.