330/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 330/2021 Sb.
Částka 143
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 8. 2021
Rozeslán dne 8. 9. 2021
Platnost od 8. 9. 2021
Účinnost od 1. 1. 2022
Novelizuje předpis 582/1991 Sb., 155/1995 Sb., 128/2000 Sb., 129/2000 Sb., 131/2000 Sb., 361/2003 Sb., 187/2006 Sb., 262/2006 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Čl. II - Přechodná ustanovení.

Změna §37 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení.

Změna §16 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Změna §72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Změna §47 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích.

Změna §53 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.

Změna §66, §70 a §71 zákona č. 361/2003 Sb., o služebních poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Změna §47, §53, §191, §219, §363 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.