52/1987 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákoníku práce
ikona P
Číslo předpisu 52/1987 Sb.
Částka 12
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 23. 6. 1987
Rozeslán dne 29. 6. 1987
Platnost od 29. 6. 1987
Účinnost od 1. 7. 1987
Platnost do 31. 12. 2006
Novelizuje předpis 65/1965 Sb.
Zrušen předpisem 262/2006 Sb.