363/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 363/2021 Sb.
Částka 161
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 9. 9. 2021
Rozeslán dne 8. 10. 2021
Platnost od 8. 10. 2021
Účinnost od 1. 1. 2022
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.1.2022, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 78. 83, 87, 125 a 163, ustanovení části první čl. II bodů 8 a 10, která nabývají účinnosti 1.1.2028, a dále s výjimkou části první čl. I bodů 8, 9, 10, 11 a 32 a části čtvrté až desáté čl. V až čl. XI, dále části jedenácté čl. XII bodů 6, a dále části čtrnácté čl. XVII bodu 2, která nabývají účinnosti 1.1.2025.
Novelizuje předpis 565/1990 Sb., 592/1992 Sb., 117/1995 Sb., 48/1997 Sb., 359/1999 Sb., 258/2000 Sb., 109/2002 Sb., 361/2003 Sb., 235/2004 Sb., 108/2006 Sb., 111/2006 Sb., 262/2006 Sb., 372/2011 Sb., 292/2013 Sb.
Novelizován předpisem 407/2023 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.

účinnost od 1.1.2025

účinnost od 1.1.2028

Čl. II - Přechodné ustanovení.

Změna §3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

Změna §5 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Změna §1, §12 a §20 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních - účinnost od 1.1.2025.

Změna §15 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění - účinnost od 1.1.2025.

Změna §15, §46 a §79 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví - účinnost od 1.1.2025.

Změna §48 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - účinnost od 1.1.2025.

Změna §10g zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích - účinnost od 1.1.2025.

Změna §198 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce - účinnost od 1.1.2025.

Změna §84 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů - účinnost od 1.1.2025.

Změna zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

účinnost od 1.1.2025

Čl. XIII - Přechodné ustanovení.

Změna §9 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Změna §43 a §44 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

Čl. XVI - Přechodné ustanovení.

Změna zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních.

účinnost od 1.1.2025