330/2003 Sb. - Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
ikona P
Číslo předpisu 330/2003 Sb.
Částka 108
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 6. 8. 2003
Rozeslán dne 2. 10. 2003
Platnost od 2. 10. 2003
Účinnost od 1. 1. 2004
Platnost do 31. 12. 2006
Ruší předpis 251/1992 Sb., 253/1992 Sb., REG 928501, 76/1994 Sb., 78/1994 Sb., 79/1994 Sb., 141/1995 Sb., 142/1995 Sb., 143/1995 Sb., 70/1996 Sb., 71/1996 Sb., 72/1996 Sb., 325/1996 Sb., 326/1996 Sb., 327/1996 Sb., REG 964101, 352/1997 Sb., 353/1997 Sb., 354/1997 Sb., 247/1998 Sb., 249/1998 Sb., 125/2000 Sb., 127/2000 Sb., 453/2000 Sb., 454/2000 Sb., 496/2000 Sb., 66/2002 Sb., 67/2002 Sb., 69/2002 Sb., 582/2002 Sb., 583/2002 Sb., 584/2002 Sb.
Provádí předpis 143/1992 Sb.
Novelizován předpisem 637/2004 Sb., 213/2005 Sb., 307/2005 Sb., 537/2005 Sb.
Zrušen předpisem 262/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech.
Předmět úpravy

(1) Toto nařízení se vztahuje na zaměstnance
a) České republiky (dále jen "stát"),
b) příspěvkových organizací, pokud tak stanoví zákon,
c) státních fondů,
d) územních samosprávných celků, s výjimkou zaměstnanců, jejichž platové poměry upravuje zvláštní právní předpis.
(2) Toto nařízení stanoví pro zaměstnance uvedené v odstavci 1
a) stupnice platových tarifů a způsob jejich určení,
b) podmínky pro poskytování a výši dalších platů,
c) příplatky za vedení, d) podmínky pro poskytování a výši zvláštního příplatku a podmínky pro poskytování osobního příplatku a jeho maximální výši a e) podmínky pro poskytování odměn.
Účinnost 1.1.2004.
S účinností od 1.1.2004 ruší:

 1. Nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací.
 2. Nařízení vlády č. 76/1994 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací.
 3. Nařízení vlády č. 141/1995 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací.
 4. Nařízení vlády č. 70/1996 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací.
 5. Nařízení vlády č. 325/1996 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací.
 6. Nařízení vlády č. 352/1997 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací.
 7. Nařízení vlády č. 247/1998 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací.
 8. Nařízení vlády č. 125/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací.
 9. Nařízení vlády č. 453/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací.
 10. Nařízení vlády č. 66/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací.
 11. Nařízení vlády č. 583/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací.
 12. Nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí.
 13. Nařízení vlády č. 78/1994 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí.
 14. Nařízení vlády č. 142/1995 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí.
 15. Nařízení vlády č. 71/1996 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí.
 16. Nařízení vlády č. 326/1996 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí.
 17. Nařízení vlády č. 353/1997 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí.
 18. Nařízení vlády č. 454/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí.
 19. Nařízení vlády č. 67/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí.
 20. Nařízení vlády č. 582/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí.
 21. Nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád).
 22. Nařízení vlády č. 143/1995 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád).
 23. Nařízení vlády č. 72/1996 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád).
 24. Nařízení vlády č. 327/1996 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád).
 25. Nařízení vlády č. 354/1997 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád).
 26. Nařízení vlády č. 249/1998 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád).
 27. Nařízení vlády č. 127/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád).
 28. Nařízení vlády č. 496/2000 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád).
 29. Nařízení vlády č. 69/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád).
 30. Nařízení vlády č. 584/2002 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád).