309/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016
ikona P
Číslo předpisu 309/2015 Sb.
Částka 131
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 16. 11. 2015
Rozeslán dne 27. 11. 2015
Platnost od 27. 11. 2015
Účinnost od 1. 1. 2016
Platnost do 31. 12. 2016
Ruší předpis 242/2014 Sb.
Provádí předpis 262/2006 Sb.
Zrušen předpisem 366/2016 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Vyhláška Ministerstva financí stanoví výši základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2016.
Vyhláška č. 242/2014 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015, se zrušuje.