516/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 516/2004 Sb.
Částka 178
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 21. 9. 2004
Rozeslán dne 1. 10. 2004
Platnost od 1. 10. 2004
Účinnost od 1. 10. 2004
Platnost do 30. 12. 2006
Novelizuje předpis 108/1994 Sb.
Zrušen předpisem 262/2006 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů.

Změny jsou provedeny v ustanoveních §1 až §3, §13, §28 a §35.

Účinnost změn 1.10.2004.