116/2008 Sb. - Nález ÚS ze dne 12.3.2008 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
ikona P
Číslo předpisu 116/2008 Sb.
Částka 37
Druh předpisu nález
Druh předpisu (podrobně) nález Ústavního soudu
Přijat dne 12. 3. 2008
Rozeslán dne 14. 4. 2008
Platnost od 14. 4. 2008
Účinnost od 14. 4. 2008
Novelizuje předpis 262/2006 Sb.
Anotace

Nález Ústavního soudu České republiky.
Ústavní soud rozhodl dne 12. března 2008 v plénu ve složení Stanislav Balík, František Duchoň, Vlasta Formánkova, Vojen Güttler, Ivana Janů, Vladimír Kůrka, Dagmar Lastovecká, Jiří Mucha, Jan Musil, Jiří Nykodým, Pavel Rychetský, Miloslav Výborný, Eliška Wagnerová a Michaela Židlická o návrhu skupiny poslanců Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, zastoupených prof. JUDr. Miroslavem Bělinou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Dlouhá 13, a skupiny senátorů Senátu Parlamentu České republiky, zastoupených JUDr. Oldřichem Benešem, advokátem, se sídlem v Ostravě - Mariánských Horách, Mojmírovců 41, na zrušení ustanovení §2 odst. 1, §4, §13 odst. 2 písm. g), §18 slov "§48, 49", §20, §24 odst. 2 věty druhé, §33 odst. 3, §38 odst. 2, §46, §61 odst. 1, §61 odst. 5, §73 odst. 1, §73 odst. 2 počátku prvé věty ve znění, Jestliže je zaměstnavatelem jiná právnická nebo fyzická osoba než uvedená v §33 odst. 3", §278 odst. 1 části věty prvé, slov ," u něhož nepůsobí odborová organizace", §281 odst. 1 závěru věty prvé ve znění ", u něhož nepůsobí odborová organizace", §282 odst. 1 písm. c), §282 odst. 2 části věty ve znění "až do doby uzavření podnikové kolektivní smlouvy", §286 odst. 2 věty druhé, §287, §305 odst. 1 části věty prvé ve znění ", u kterého nepůsobí odborová organizace", §305 odst. 1 věty druhé, §306 odst. 4, §321 odst. 2, §321 odst. 3, §321 odst. 4, §322, 325, 326, 342 a §364 odst. 3 části věty za středníkem zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

takto:

  1. Ustanovení §2 odst. 1 věty druhé, třetí a páté, §4, §18 ve slovech "48, 49", §20 věty prvé za středníkem ve slovech "; to neplatí v případě právního úkonu směřujícího ke vzniku pracovního poměru nebo k uzavření dohody o práci konané mimo pracovní poměr", §24 odst. 2 věty druhé, §278 odst. 1 ve slovech ," u něhož nepůsobí odborová organizace,", §281 odst. 1 ve slovech ," u něhož nepůsobí odborová organizace", §282 odst. 1 písni, c) a odst. 2 ve slovech "až do doby uzavření podnikové kolektivní smlouvy", §305 odst. 1 části věty prvé ve slovech ," u kterého nepůsobí odborová organizace,", §305 odst. 1 věty druhé, §321 odst. 2, 3 a 4 a §322 odst. 2 a 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se zrušují dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů.
  2. Ve zbytku se návrh zamítá.

Účinnost změn 14.4.2008.