700/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/93 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 700/2004 Sb.
Částka 236
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 8. 12. 2004
Rozeslán dne 31. 12. 2004
Platnost od 31. 12. 2004
Účinnost od 1. 1. 2005
Platnost do 29. 12. 2006
Novelizuje předpis 333/1993 Sb.
Zrušen předpisem 262/2006 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů.

  • Změny jsou provedeny v §2 odst. 1 (stanovení výše minimálních mzdových tarifů odstupňovaných do 12 tarifních stupňů při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin).

Účinnost změn 1.1.2005.