358/2022 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 358/2022 Sb.
Částka 163
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 3. 11. 2022
Rozeslán dne 30. 11. 2022
Platnost od 30. 11. 2022
Účinnost od 1. 12. 2022
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.12.2022, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 2 a 5, které nabývají účinnosti 1.1.2025.
Novelizuje předpis 117/1995 Sb., 221/1999 Sb., 251/2002 Sb., 187/2006 Sb., 262/2006 Sb., 329/2011 Sb., 234/2014 Sb.
Anotace

Změny zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

účinnost 1.1.2025

Čl. II - Přechodná ustanovení.

Změna §47 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Změna §38 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání.

Změna §18 a §31 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

Změny zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

Čl. VII - Přechodná ustanovení.

Změny zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Změna §121 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.