74/1994 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 74/1994 Sb.
Částka 23
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 3. 1994
Rozeslán dne 29. 4. 1994
Platnost od 29. 4. 1994
Účinnost od 1. 6. 1994
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 90 nabývá účinnosti dne 1.9.1994 a ustanovení čl. VII bodu 7 nabývá účinnosti dne 1.1.1995.
Platnost do 29. 12. 2006
Novelizuje předpis 93/1951 Sb., 65/1965 Sb., 9/1991 Sb., 328/1991 Sb., 1/1992 Sb.
Ruší předpis 137/1989 Sb., 121/1990 Sb., 213/1990 Sb., 405/1990 Sb., 14/1991 Sb., 195/1991 Sb., 425/1991 Sb.
Novelizován předpisem 3/1995 Sb., 164/1995 Sb., 220/1995 Sb., 436/2004 Sb.
Zrušen předpisem 262/2006 Sb.