517/2020 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
ikona P
Číslo předpisu 517/2020 Sb.
Částka 213
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 30. 11. 2020
Rozeslán dne 11. 12. 2020
Platnost od 11. 12. 2020
Účinnost od 1. 1. 2021
Provádí předpis 262/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Předmět úpravy

Nařízení vlády upravuje náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a upravuje náhradu nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů.