417/2010 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)
ikona P
Číslo předpisu 417/2010 Sb.
Částka 146
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 14. 12. 2010
Rozeslán dne 29. 12. 2010
Platnost od 29. 12. 2010
Účinnost od 29. 12. 2010
Provádí předpis 40/1964 Sb., 262/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonům:

  1. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a
  2. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

Nařízením vlády se upravuje náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o náhrada nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady).
Náhrada za ztrátu na výdělku, náhrada a náhrada nákladů na výživu pozůstalých, upravené podle tohoto nařízení, přísluší od 1. ledna 2011.

Účinnost 29.12.2010.