472/2012 Sb. - Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
ikona P
Číslo předpisu 472/2012 Sb.
Částka 177
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 19. 12. 2012
Rozeslán dne 27. 12. 2012
Platnost od 27. 12. 2012
Účinnost od 1. 1. 2013
Platnost do 31. 12. 2013
Ruší předpis 429/2011 Sb.
Provádí předpis 262/2006 Sb.
Zrušen předpisem 435/2013 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí stanoví
Sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle §157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

 1. jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
 2. osobních silničních motorových vozidel 3,60 Kč.

Stravné
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle §163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

 1. 66 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 2. 100 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 3. 157 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle §176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

 1. 66 Kč až 79 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 2. 100 Kč až 121 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 3. 157 Kč až 188 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Průměrnou cenu pohonných hmot
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle §158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

 1. 36,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 2. 38,60 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 3. 36,50 Kč u motorové nafty.

Vyhláška č. 429/2011 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se zrušuje.

Účinnost 1.1.2013.