429/2011 Sb. - Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
ikona P
Číslo předpisu 429/2011 Sb.
Částka 150
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 13. 12. 2011
Rozeslán dne 28. 12. 2011
Platnost od 28. 12. 2011
Účinnost od 1. 1. 2012
Platnost do 31. 12. 2012
Ruší předpis 377/2010 Sb.
Provádí předpis 262/2006 Sb.
Zrušen předpisem 472/2012 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí stanoví
Sazbu základní náhrady za používání silničních motorových vozidel
Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle §157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

 1. jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
 2. osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč.

Stravné
Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle §163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

 1. 64 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 2. 96 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 3. 151 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné podle §176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

 1. 64 Kč až 76 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 2. 96 Kč až 116 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
 3. 151 Kč až 181 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Průměrnou cenu pohonných hmot
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle §158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

 1. 34,90 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
 2. 36,80 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
 3. 34,70 Kč u motorové nafty.

Vyhláška č. 377/2010 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot, se zrušuje.

Účinnost 1.1.2012.