203/2017 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 203/2017 Sb.
Částka 72
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 6. 2017
Rozeslán dne 12. 7. 2017
Platnost od 12. 7. 2017
Účinnost od 13. 7. 2017
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.1., s výjimkou ustanovení čl. I bodů 5 a 6, která nabývají účinnosti 1.8.2017, a ustanovení čl. IV, které nabývá účinnosti 13.7.2017.
Novelizuje předpis 582/1991 Sb., 155/1995 Sb., 218/2000 Sb., 262/2006 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a změna dalších souvisejících zákonů.
Změny:

 • Změna zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §29, §32, §38, §61a (změny),
  • Body 5. a 6. - změna s účinností od 1.8.2017
   • týkají se ustanovení §67 odst. 6 a 8,
  • Příloha k zákonu - nové znění.
 • Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.
  Změny v ustanoveních:
  • §4 (změny),
  • vkládají se nové §4a a §4b,
  • vkládá se nový §10b „Český statistický úřad“ včetně nadpisu.
 • Změna v §271b a §271h zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 • Změna v §36 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 13.7.2017.

Účinnost změn dnem 1.1.2018, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 5 a 6, která nabývají účinnosti dnem 1.8.2017, a ustanovení čl. IV, které nabývá účinnosti prvním dnem po jeho vyhlášení (13.7.2017).
Výjimky z účinnosti jsou popsány v textu.