320/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
ikona P
Číslo předpisu 320/2009 Sb.
Částka 99
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 11. 9. 2009
Rozeslán dne 14. 9. 2009
Platnost od 14. 9. 2009
Účinnost od 14. 9. 2009
Novelizuje předpis 247/1995 Sb., 130/2000 Sb., 491/2001 Sb., 150/2002 Sb., 62/2003 Sb., 262/2006 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů a změna některých dalších zákonů.
Změny:

  • Změna zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
    Změny v ustanoveních:
  • §55 - nové znění,
  • §82, §92 (změny).
  • Změna v §55 a §59 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  • Změna v §1, §62 a §74 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona pozdějších předpisů.
  • Změna v §1 a §61 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů.
  • Změna v §89 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, kde se na konci textu věty první doplňují slova "; došlo-li k rozpuštění Poslanecké sněmovny, rozhodne soud do pěti dnů".
  • Změna v §203 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, kde se písmeno f) zrušuje; dosavadní písmena g) až m) se označují jako písmena f) až l).

Účinnost změn 14.9.2009.