248/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 248/2021 Sb.
Částka 106
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 9. 6. 2021
Rozeslán dne 30. 6. 2021
Platnost od 30. 6. 2021
Účinnost od 1. 7. 2021
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti dnem 1.7.2021, s výjimkou části čtvrté, která nabývá účinnosti 1.1.2022, a čl. I bodů 3, 4 a 10 a části druhé, které nabývají účinnosti 1.4.2022.
Novelizuje předpis 435/2004 Sb., 187/2006 Sb., 262/2006 Sb., 277/2019 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

účinnost od 1.7.2021

účinnost od 1.4.2022

Čl. II - Přechodné ustanovení

Změna zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění.

účinnost od 1.4.2022

Změna §209 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Změna čl. XLIX zákonna č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv.