285/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 285/2020 Sb.
Částka 108
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 10. 6. 2020
Rozeslán dne 26. 6. 2020
Platnost od 26. 6. 2020
Účinnost od 30. 7. 2020
Poznámka k účinnosti Ustanovení Čl. I body 32, 33, 36 až 53, 55, 57 až 60, 69, 72, 74, 87 a 92, čl. II body 2 a 4, čl. III až VI, čl. VIII bod 11 a čl. IX nabývají účinnosti 1.1.2021.
Novelizuje předpis 589/1992 Sb., 592/1992 Sb., 221/1999 Sb., 435/2004 Sb., 251/2005 Sb., 262/2006 Sb., 234/2014 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů:

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodná ustanovení - účinnost od 30.7.2020 s výjimkou bodů 2 a 4, které nabývají účinnosti 1.1.2021

Změna zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů:

Změny v ustanoveních:

  • účinnost 1.1.2021:
  • §5 (změny).

Změna zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů:

Změny v ustanoveních:

  • účinnost 1.1.2021:
  • §3 (změny).

Změna zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů:

Změny v ustanoveních:

Čl. IV - Přechodné ustanovení

Změna zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů:

Změny v ustanoveních:

Změna zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů:

Změny v ustanoveních:

Změna zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů:

Změny v ustanoveních:

  • účinnost 1.1.2021:
  • §104 (změna).