137/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě
ikona P
Číslo předpisu 137/2009 Sb.
Částka 41
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 6. 5. 2009
Rozeslán dne 25. 5. 2009
Platnost od 25. 5. 2009
Účinnost od 1. 7. 2009
Platnost do 30. 9. 2010
Provádí předpis 262/2006 Sb.
Zrušen předpisem 222/2010 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Rozsah působnosti
Nařízením vlády se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě, kterým se určuje zařazení prací do platových tříd, které jsou vykonávány zaměstnanci, jimž je za práci poskytován plat.
Katalog prací v příloze k tomuto nařízení stanoví v souladu s charakteristikami uvedenými v zákoníku práce zařazení prací (příkladů prací) do platových tříd podle jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti a člení je podle druhu do povolání.

Účinnost 1.7.2009.