338/2007 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2008
ikona P
Číslo předpisu 338/2007 Sb.
Částka 107
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 7. 12. 2007
Rozeslán dne 21. 12. 2007
Platnost od 21. 12. 2007
Účinnost od 1. 1. 2008
Platnost do 31. 12. 2008
Ruší předpis 549/2006 Sb.
Provádí předpis 262/2006 Sb.
Zrušen předpisem 417/2008 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Vyhláškou Ministerstva financí se stanoví výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2008.
Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2008 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.
Vyhláška č. 549/2006 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2007, se zrušuje.

Účinnost 1.1.2008.