567/2006 Sb. - Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí
ikona P
Číslo předpisu 567/2006 Sb.
Částka 184
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 6. 12. 2006
Rozeslán dne 22. 12. 2006
Platnost od 22. 12. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Ruší předpis 513/2005 Sb., 514/2005 Sb.
Provádí předpis 262/2006 Sb.
Novelizován předpisem 249/2007 Sb., 452/2009 Sb., 246/2012 Sb., 210/2013 Sb., 204/2014 Sb., 233/2015 Sb., 336/2016 Sb., 337/2016 Sb., 286/2017 Sb., 273/2018 Sb., 347/2019 Sb., 487/2020 Sb., 405/2021 Sb., 465/2022 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Úvodní ustanovení
Nařízení vlády stanoví

  1. výši základní sazby minimální mzdy a dalších sazeb minimální mzdy odstupňovaných podle míry vlivů omezujících pracovní uplatnění zaměstnance a podmínky pro poskytování minimální mzdy,
  2. nejnižší úrovně zaručené mzdy a podmínky pro její poskytování zaměstnancům, jejichž mzda není sjednána v kolektivní smlouvě, a pro zaměstnance, kterým se za práci poskytuje plat,
  3. vymezení ztíženého pracovního prostředí pro účely odměňování,
  4. výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:

  1. Nařízení vlády č. 513/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Nařízení vlády č. 514/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost 1.1.2007.