263/2006 Sb. - Usnesení Poslanecké sněmovny k zákoníku práce, přijatému Parlamentem dne 21.42006 a vrácenému prezidentem republiky dne 10.5.2006
ikona P
Číslo předpisu 263/2006 Sb.
Částka 84
Druh předpisu usnesení
Druh předpisu (podrobně) usnesení Poslanecké sněmovny
Přijat dne 23. 5. 2006
Rozeslán dne 7. 6. 2006
Platnost od 7. 6. 2006
Účinnost od 22. 6. 2006
Novelizuje předpis 262/2006 Sb.
Anotace

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákoníku práce, přijatému Parlamentem dne 21. dubna 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 10. května 2006.
Poslanecká sněmovna setrvává na zákoníku práce č. 262/2006 Sb., přijatém Parlamentem dne 21. dubna 2006 a vráceném prezidentem republiky dne 10. května 2006.

Účinnost 22.6.2006.