321/2019 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
ikona P
Číslo předpisu 321/2019 Sb.
Částka 137
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 18. 11. 2019
Rozeslán dne 6. 12. 2019
Platnost od 6. 12. 2019
Účinnost od 1. 1. 2020
Provádí předpis 262/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Předmět úpravy

Nařízení vlády upravuje náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů.