328/2013 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech
ikona P
Číslo předpisu 328/2013 Sb.
Částka 127
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 11. 9. 2013
Rozeslán dne 16. 10. 2013
Platnost od 16. 10. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Provádí předpis 262/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Předmět úpravy
Nařízení vlády stanoví rozsah údajů o prostředcích na platy a na odměny za pracovní pohotovost, o průměrných výdělcích a o osobních údajích zaměstnanců ovlivňujících výši platu a způsoby jejich poskytování zaměstnavatelem do Informačního systému o platech.
§5 - Přechodná ustanovení

  1. Součástí Informačního systému o platech jsou také údaje poskytnuté zaměstnavateli podle nařízení vlády č. 289/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 514/2004 Sb.
  2. Údaje za rok 2013 poskytnou zaměstnavatelé podle nařízení vlády č. 289/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 514/2004 Sb.
Účinnost 1.1.2014.