O opravě chyb v zákoníku práce (úplném znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) č. 451/92 Sb., v českém vydání, v zákoně o státní správě ve vodním hospodářství (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) č. 458/92 Sb., v českém i slovenském vydání, v nařízení vlády č. 513/92 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v českém i slovenském vydání a ve vyhlášce č. 462/92 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 127/64 Sb., o městském přepravním řádu, v českém i slovenském vydání
ikona P
Číslo předpisu REG 9212302
Částka 123
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) redakční sdělení o opravě chyb
Přijat dne 29. 12. 1992
Rozeslán dne 29. 12. 1992
Platnost od 29. 12. 1992
Účinnost od 29. 12. 1992
Platnost do 30. 12. 2006
Opravuje předpis 127/1964 Sb., 65/1965 Sb., 130/1974 Sb., 462/1992 Sb., 513/1992 Sb.
Zrušen předpisem 262/2006 Sb.