227/2010 Sb. - Nařízení vlády o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí
ikona P
Číslo předpisu 227/2010 Sb.
Částka 78
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 28. 6. 2010
Rozeslán dne 23. 7. 2010
Platnost od 23. 7. 2010
Účinnost od 1. 1. 2011
Provádí předpis 262/2006 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Nařízení vlády zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje u zaměstnance s pravidelným pracovištěm v zahraničí

  1. sjednání délky pracovního poměru na dobu určitou na dobu vyslání na práci v zahraničí,
  2. prodlužování pracovního poměru na dobu určitou na dobu vyslání k výkonu práce v zahraničí a
  3. odchylné rozvržení pracovní doby v zahraničí ve vztahu ke dnům pracovního klidu.

Účinnost 1.1.2011.