699/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 699/2004 Sb.
Částka 236
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 8. 12. 2004
Rozeslán dne 31. 12. 2004
Platnost od 31. 12. 2004
Účinnost od 1. 1. 2005
Platnost do 29. 12. 2006
Novelizuje předpis 303/1995 Sb.
Zrušen předpisem 262/2006 Sb.
Anotace

Změna nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě.
Změny v ustanoveních:

  1. V §2 odst. 1 písm. a) se částka "39,60 Kč" nahrazuje částkou "42,50 Kč".
  2. V §2 odst. 1 písm. b) se částka "6 700 Kč" nahrazuje částkou "7 185 Kč".

Účinnost změn 1.1.2005.