451/1992 Sb. - Zákoník práce - úplné znění zákona č. 65/65 Sb.
Číslo předpisu 451/1992 Sb.
Částka 89
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 16. 6. 1965
Rozeslán dne 28. 9. 1992
Platnost od 28. 9. 1992
Účinnost od 1. 1. 1993
Platnost do 31. 12. 2006
Úplné znění pr. př. 65/1965 Sb.
Zrušen předpisem 262/2006 Sb.