77/1994 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 252/1992 Sb., o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách
ikona P
Číslo předpisu 77/1994 Sb.
Částka 26
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 30. 3. 1994
Rozeslán dne 29. 4. 1994
Platnost od 29. 4. 1994
Účinnost od 29. 4. 1994
Platnost do 29. 12. 2006
Novelizuje předpis 252/1992 Sb.
Zrušen předpisem 262/2006 Sb.