577/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se pro určení výše náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu stanoví průměrná cena pohonných hmot
ikona P
Číslo předpisu 577/2006 Sb.
Částka 186
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 14. 12. 2006
Rozeslán dne 27. 12. 2006
Platnost od 27. 12. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Platnost do 31. 12. 2007
Ruší předpis 496/2005 Sb.
Provádí předpis 262/2006 Sb.
Zrušen předpisem 357/2007 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Vyhláškou Ministerstvo práce a sociálních věcí se pro určení výše náhrady za spotřebovanou pohonnou hmotu stanoví průměrná cena pohonných hmot.
Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle §158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

  1. 27,80 Kč u benzinu automobilového 91 O Speciál,
  2. 27,90 Kč u benzinu automobilového 91 O Normal,
  3. 28,10 Kč u benzinu automobilového 95 O Super,
  4. 31,10 Kč u benzinu automobilového 98 O Super plus,
  5. 28,10 Kč u motorové nafty.

Vyhláška č. 496/2005 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot, se zrušuje.

Účinnost 1.1.2007.