549/2006 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2007
ikona P
Číslo předpisu 549/2006 Sb.
Částka 179
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 8. 12. 2006
Rozeslán dne 20. 12. 2006
Platnost od 20. 12. 2006
Účinnost od 1. 1. 2007
Platnost do 31. 12. 2007
Ruší předpis 473/2005 Sb.
Provádí předpis 262/2006 Sb.
Zrušen předpisem 338/2007 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Vyhláškou Ministerstva financí se stanoví základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2007.
Základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2007 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.
Vyhláška č. 473/2005 Sb., o základních sazbách stravného v cizí měně pro rok 2006, se zrušuje.

Účinnost 1.1.2007.