354/2013 Sb. - Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014
ikona P
Číslo předpisu 354/2013 Sb.
Částka 140
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 1. 11. 2013
Rozeslán dne 11. 11. 2013
Platnost od 11. 11. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Platnost do 31. 12. 2014
Ruší předpis 392/2012 Sb.
Provádí předpis 262/2006 Sb.
Zrušen předpisem 242/2014 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce.
Vyhláška Ministerstva financí stanoví základní sazby zahraničního stravného pro rok 2014.
Základní sazby zahraničního stravného v cizí měně pro rok 2014 jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.
Vyhláška č. 392/2012 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013, se zrušuje.

Účinnost 1.1.2014.